Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på soptunnor

Hållbar skräphantering på Galgberget

Publicerad 2018-10-25 15:16
Region Gotland satsar på effektivitet och hållbarhet gällande skräphantering bland annat inom naturreservatet Galgberget i Visby. Till sin hjälp tar man "Big Bellys".

Med hjälp av nyinstallerade stora kompressions-tunnor vid naturreservatets entréer, så kallade Big Bellys, gör nu Region Gotland det möjligt att tillsammans med allmänheten sörja för en renare natur och en mer hållbar hantering av skräp i det unika naturreservatet.

I och med att de nya tunnorna nu placeras ut kommer Region Gotland att ta bort de små skräptunnor som finns placerade inom området och som är svåra att nå och hantera för skötselpersonalen. Det är därtill förbjudet att framföra fordon i naturreservat, även för denna typ av ändamål och undantag från detta kan endast göras för större och mer omfattande skötsel- och anläggningsarbeten.

- Vi ser positivt på den förändring som nu genomförs. Vi vill på bästa sätt bidra till minskad nedskräpning och därtill behöver vi jobba effektivt och hållbart med hantering av det skräp som allmänheten har behov av att slänga, säger Pernilla Johansson, stadsträdgårdsmästare.