Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inspirationskväll för gode män

Under torsdagskvällen arrangerade Region Gotlands överförmyndarnämnd och kansli en inspirationskväll med föreläsare, mat och blommor till uppmuntran för öns engagerade gode män.