Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nina Rung föreläser om våldsutsatthet

Nina Rung är kriminolog och uppskattad föreläsare. Nu kommer hon till Region Gotland för att dela med sig av sina kunskaper. Satsningen är en del i Region Gotlands pågående utvecklingsarbete med att förbättra stöd och behandling till barn och unga som utsatts för eller bevittnat våld.

Det arrangeras fyra föreläsningstillfällen för att så många som möjligt av medarbetarna inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, skolan och barn- och elevhälsan ska ha möjlighet att delta. 

.