Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inspirationskväll för gode män

Publicerad 2018-10-22 17:00
Under torsdagskvällen arrangerade Region Gotlands överförmyndarnämnd och kansli en inspirationskväll med föreläsare, mat och blommor till uppmuntran för öns engagerade gode män.

Uppslutningen var god då cirka 50 gode män samlades för att lyssna till och ställa frågor till skuld- och budgetrådgivningen samt kronofogdens och LSS verksamheter.

Lennart Petersson, överförmyndarnämndens ordförande, inledde kvällen och hälsade välkommen. Anna Huzell berättade sedan om skuld- och budgetrådgivningens verksamhet och vilken typ av stöd de kan erbjuda. Rådgivningen är gratis och den som vänder sig dit kan bland annat få hjälp med praktiska råd om skulder samt med att göra ansökningar om skuldsanering. Det har idag blivit lättare att få skuldsanering. Barnfamiljer är en av de grupper som har större möjligheter att få skuldsanering och det har även blivit möjligt att få skuldsanering en andra gång.

Annika Jakobsson från Kronofogdemyndigheten berättade vidare och svarade på gode männens frågor om skulder, utmätning, skuldsanering och vad som räknas som egendom. Det händer att personer, trots att de varit eller är i kontakt med kronofogdemyndigheten, löpande får till sig nya skulder från inkassobolag som väntat med att skicka ut skulderna till dess skuldsaldot hos kronofogdemyndigheten sjunkit. Kronofogdemyndigheten har inte tillgång till de skuldregistren men det är i sådana situationer möjligt att ta skuld- och budgetrådgivare till hjälp för att försöka samla bilden över vilka skulder som finns.

Therése Thomsson och Gunilla Rylander från socialförvaltningen avrundade kvällen med att berätta om det stöd som går att få utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS). Eftersom stödet utgår ifrån individuella behov gör de aktuella verksamheterna en individuell bedömning. För att den som tar kontakt och söker stöd ska hitta rätt finns därför ett mottagningsteam som tar emot frågor och hänvisar till rätt kontakt.

 

Vill du också bli god man? Vill du läsa mer om eller kontakta de verksamheter som besökte inspirationskvällen?