Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kundtjänst Stängd

Publicerad 2018-10-22 09:09

Klart vattens Kundtjänst är stängd under måndagen den 22 och tisdagen 23e oktober.

Vi kommer att ha kundtjänst öppen som vanligt på onsdag den 24 oktober.