Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vägbeläggningsarbeten i centrala Visby

Publicerad 2018-10-18 10:28
En av Visbys mest trafikerade knutpunkter, T-korsningen ”Sundströms hörna”, stängs av nattetid den 23- 26 oktober.

Vägarbetet gäller vägsträckning från Malmrosrondellen, Österväg till Norra Hansegatan samt vägsträckningen från Skolportsgatan till Jägargatan. Vägområdet kommer att vara helt avstängt mellan klockan 21.00 och 06.00 med början tisdag kväll samt motsvarande tider onsdag och torsdag. Trafikljusen i arbetsområdet och i närliggande område kommer under motsvarande tider att stå på gul blink.

Beläggningsarbetet består i att fräsa bort befintlig asfalt och lägga på en ny asfaltsbeläggning som innehåller granit vilket återskapar en mer trafiksäker och hållbar vägbana. Efter arbetena som kräver nattavstängning öppnar åter vägarna och det efterföljande arbetet med att lägga ner nya sensorledningar för de aktuella trafikljusen genomförs utan vägavstängningar under vecka 45.

- Detta nattarbete är ett av de beläggningsarbeten som vi nu prioriterar parallellt med att vi under samma vecka, den 23-24 oktober under både dagtid och nattetid genomförs motsvarande arbete på Atlasgatan, mellan Broväg och Lummelundsväg.

- Det arbetet kommer att medföra något begränsad framkomlighet och styras med hjälp av flaggvakter på plats. Vi jobbar just nu med planeringen av dessa båda arbeten inklusive hänvisningsskyltar. Vi gör vårt yttersta för att på ett effektivt sätt och med minsta möjliga påverkan på framkomligheten återställa dessa vägområden, säger Andreas Olsson på teknikförvaltningen inom Region Gotland.

Här kan du se karta med hänvisningar och avspärrningar: