Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Socialnämndens möte: Om Katthammarsviks äldreboende och om försörjningsstöd

Publicerad 2018-10-17 17:09
Socialnämnden har haft ett nytt möte. Det handlade bland annat om Katthammarsviks äldreboende, försörjningsstöd och ekonomi.

Upphandling av Katthammarsvik äldreboende Företaget Norlandia Care Kosmo AB har drivit Katthammarsviks äldreboende sedan hösten 2014. Enligt avtal måste en ny upphandling av driften vara klar före september 2021. Därför beslutade socialnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att sätta igång upphandlingen.

– Vi har också gett förvaltningen i uppdrag att räkna på vad det kostar att driva det i egen regi, säger socialnämndens ordförande Håkan Ericsson (S).

Katthammarsviks äldreboende är ett särskilt boende med 30 lägenheter.

Ekonomin: Månadsrapport
I rapporten konstateras bland annat, precis som i delårsrapport 2, att dyra placeringar av barn fortsätter att öka och att kostnaderna för daglig verksamhet ökar eftersom Försäkringskassan inte längre ersätter personlig assistans för brukare som deltar i verksamheten.

Positiva tendenser är att kostnaderna för hyrpersonal väntas sjunka och att kostnaderna för missbrukarvården bromsat in. Efter tidigare beslut i socialnämnden vårdas nu fler personer med missbruksproblem på Gotland istället för att skickas iväg.

Visby catering
Visby Catering har, som socialt företag, fått stöd av Region Gotland. Det har handlat om ekonomiskt bidrag för att finansiera en handledare. I år beviljades företaget också 150 000 kronor i stöd för att kunna ”knoppas av” och klara sig helt utan regionens stöd. Visby catering har dock valt att lägga ned sin verksamhet.

Styrelsen vill ändå ha stödet på 150 000 kronor för att kunna starta ett nytt företag. Men socialnämnden menar i sitt beslut att det inte är regionens uppgift att finansiera start av nya sociala företag och tar därför tillbaka stödet på 150 000 kronor.

Försörjningsstöd
Nämnden fick information om försörjningsstödet.
I september var det 477 hushåll som fick försörjningsstöd på Gotland. Idag är det oftare sjukdomstillstånd istället för arbetslöshet som är orsaken till ansökan om försörjningsstöd bland gruppen 25 år och äldre.

Antalet personer som söker försörjningsstöd minskar, särskilt bland dem under 25 år.