Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland anordnar internationellt seminarium för att utveckla Visby

Publicerad 2018-10-17 11:13
I tre dagar samlas ett planeringsnätverk inom organisationen Union of the Baltic Cities (UBC) i Visby för att arbeta tillsammans med frågor som rör hållbar stadsutveckling i en historisk småstad.

22-24 oktober pågår det årliga seminariet som anordnas av Union of the Baltic Cities, den här gången med Visby och Region Gotland som värd. Dagarna innehåller både föreläsningar och workshop och ett femtiotal deltagare väntas. Under workshoparna kommer olika arbetsgrupper att titta på utvecklingsmöjligheter för Östercentrum och inre hamnen utifrån de förutsättningar som finns för dessa områden i direkt anslutning till innerstaden och ringmuren.

– UBC är ett av Region Gotlands prioriterade internationella nätverk. Det är synnerligen värdefullt att på plats i Visby få inspel i lokala stadsbyggnadsfrågor från arkitekter och samhällsplanerare från andra städer och regioner i Östersjöområdet, säger stadsarkitekt Christian Hegardt.. Ofta delar vi liknande planeringsutmaningar och har stor nytta av att kunna samarbeta närmare.

Resultaten från workshoparna presenteras under onsdagen 24 oktober.

Läs mer om UBC-seminariet (engelska).