Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Öppen föreläsning om demenssjukdomar och förhållningssätt

Publicerad 2018-10-18 11:07
Öppen föreläsning i Slite 23 oktober klockan18.00-19.30 - om demenssjukdomar och om förhållningssätt och bemötande. Välkommen!

Välkommen till en föreläsning riktad till allmänheten, där neuropsykolog Aron Sjöberg föreläser om demenssjukdomar och om förhållningssätt. Du får också information om stöd riktat till anhöriga.

Välkommen till biografen i Slite, klockan 18.00-19.30, tisdagen den 23 oktober. Alla är välkomna och ingen anmälan behöver göras. Föreläsningen är gratis.

Om du önskar mer information, vänligen kontakta anhörigombud Yvonne Bergqvist på telefon 0498-26 88 46 eller e-post yvonne.bergqvist@gotland.se

Du hittar hela programmet för Anhörigstöd Region Gotland på www.gotland.se/anhörigstöd