Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anhöriggrupp inriktning demenssjukdom

Publicerad 2018-10-16 16:02
Välkommen till höstens anhöriggrupp inriktning demenssjukdom! Start 6 november.

Är du anhörig till någon som har en demenssjukdom?

Den 6 november startar vi en ny anhöriggrupp i Visby. Gruppen är öppen för dig som har någon nära med demenssjukdom. Du kanske är partner, vuxet barn, syskon eller vän.

Gruppen träffas sex tillfällen, två timmar varje gång. Kostnadsfritt, fika till självkostnadspris.

För mer information och anmälan, kontakta anhörigkonsulent Malin Bäckstäde. Telefon: 0498-20 47 42  E-post: malin.backstade@gotland.se

Du hittar även höstens program för Anhörigstöd Region Gotland på gotland.se/anhörigstöd