Kontakt

Fredrik Gradelius (C)
Telefon: 0498-26 98 83
E-post: fredrik.gradelius@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fredrik Gradelius (C)

Fredrik Gradelius, Centerpartiet
Regionråd inriktning Kultur o Fritid

Jag är gift med Anna och vi har tre barn, Vendela född 2004, Alvin född 2006 och Axel född 2015. Vi bor i Lärbro där vi driver en lanbruksgård med spannmålsodling. Jag har sedan 2004 varit anställd vid PayEx i Visby och är nu tjänstledig från min tjänst som arbetsledare för ett systemutvecklare team. På fritiden ägnar jag mig åt familjen och även hantverk av olika slag, målning och snickeri, när tid och inspiration finns.

Jag har inte någon lång politisk bakgrund, jag började med en studiecirkel som syftade till att få en förståelse för det politiska systemet och demokratiska processen. Min första valrörelse var 2014 och jag har sedan dess varit ledamot i Byggnadsnämnden.  Valet 2018 var en framgång för Centerpartiet och jag har nu fått möjligheten att arbeta som Regionråd, det känns väldig spännande och ärofullt att få det förtroendet.

Min politiska vision är att främja arbetet för att minska den psykiska ohälsan, det känns väldigt oroväckande att unga växer upp med en stress och känsla av att inte räcka till. De har en helt annan relation till medier, de har i princip ingen frizon ifrån yttre påverkan och det är en situation som ingen generation tidigare upplevt.

En grund för att Regionen ska fungera är det viktigt att vi har en ekonomi som planeras på ett stabilt och tryggt sätt, vi måste vara tydliga och hålla oss till de processer som finns uppsatta. Det blir då lättare att förhålla sig till Regionen vilket jag tror också gynnar både våra anställda och företagsklimatet. Generellt så är jag för en förenkling där det är möjligt, regler ska finnas där de måste men man behöver också våga se över dem och ta bort de regler som inte längre tjänar något syfte.

Kontaktuppgifter:
Telefon: 0498-26 98 83
Epost: fredrik.gradelius@gotland.se