Kontakt

Hjälpmedelscentralen 
Besöksadress: Österbyväg 20, 621 41 Visby
Telefon: 0498-26 88 04
E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Sven-Åke Håkansson
Enhetschef hjälpmedel och varuförsörjning
Tfn: 0498-26 94 06  
E-post: sven-ake.hakansson@gotland.se 
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Egenavgifter för hjälpmedel

Från 1 april 2018 gäller egenavgift för hjälpmedel enligt nedanstående tabell. Hjälpmedel för barn och unga under 18 år är avgiftsbefriade.

Högkostnadsskydd för hjälpmedel gäller för kostnader som överstiger 2000 kr per 12-måndadersperiod enligt nedanstående tabell.

 

Hjälpmedel

Avgift

 

Högkostnadsskydd 2000 kronor per 12-månadersperiod

Kryckkäppar

50 kronor styck

Ingår

Ortopediska skor, vuxna över 18 år

500 kronor per sko

Nej

Stöd- och kompressionsstrumpor

150 kronor per arm eller ben

Ingår

Ortoser

Faktisk kostnad, dock max 300 kronor styck

Ingår

Hyresavgift för CPAP/BIPAP

100 kronor per kalendermånad

Ingår

Glasögon via remiss till Syncentralen

700 kronor per glasögon

Ingår

 

Högkostnadsskydd

När kostnad för hjälpmedel överstiger 2000 kronor under den senaste 12-månadersperioden ombeds man kontakta Hjälpmedelscentralen för utfärdande av frikort. Underlag för kostnader måste kunna uppvisas.