Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

De kan bli Årets tjänsteman

Publicerad 2018-10-11 19:14
Camilla Jåfs, samordnare för yrkesvux, och Jenny Iversjö, chef på planering- och utvecklingsavdelningen, båda vid Region Gotland har båda nominerats till Årets tjänsteman.

Priset Årets tjänsteman tilldelas varje år ”en tjänsteman i offentlig sektor som utmärkt sig genom ett gott bemötande. En person som är lättillgänglig för medborgare och som utmärker sig genom kunnighet och är professionell i sin yrkesroll”. Priset delas ut av Tillväxt Gotland.

De enskilda motiveringarna kommer att offentliggöras i samband med prisutdelningen på Företagardagen den 18 oktober.

Till företagardagens sida