Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Medarbetare inom socialförvaltningen på en gruppbild.

WEBB-TV Många ville bli ambassadörer: "Man är ju stolt"

Publicerad 2018-10-11 09:53
Säg hej till socialförvaltningens nya ambassadörer som ska hjälpa till att ragga nya medarbetare.

- Man är ju stolt. Det är så otroligt roligt och givande. Och vi behöver bli fler, säger Monica Larsson, stödassistent inom omsorgen om funktionsnedsatta, om varför hon ställer upp som ambassadör.

Socialförvaltningen har ett behov av att rekrytera medarbetare. Det behövs personal inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta bland annat. Och vilka är bättre på att berätta om vad jobbet innebär än de som redan jobbar inom regionen?

Förvaltningen gick därför ut och efterlyste goda ambassadörer bland alla medarbetare och fick ett stort gensvar.

- Nu har vi cirka 25 personer som kommer att vara med i kampanjen, i filmer och på mässor och event, säger Beatrize Olsson, projektledare för rekryteringskampanjen.

På onsdagen träffades alla ambassadörer för fotografering och information. Socialförvaltningens chef, Marica Gardell, inledde:

- Det är ett fantastiskt gensvar vi har fått. Jag är övertygad om att det här är den bästa vägen att lyfta allt det goda arbete som görs, och att det i sin tur lockar nya medarbetare.

Kampanjen för att rekrytera personal till omvårdnadsyrkena sätter igång redan under hösten och fortsätter under hela nästa år.