Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Kyrktorn sedd genom fönsterhål i ruin. Foto: Sara Appelgren 2015 © Region Gotland/Gotlands Museum

Unesco och världsarvskonventionen

Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är ett FN-organ som verkar för att skapa och bibehålla fred genom ökat samarbete mellan länder inom kultur, utbildning, vetenskap och kommunikation.

Under andra världskriget började flertalet länder samtala om hur de skulle kunna samverka kring fredsarbete. 1945, krigets sista år, bildades Unesco. 1972 antog Unescos generalkonferens Världsarvskonventionen – en överenskommelse kring hur kultur- och naturarv skyddas från hot såsom naturkatastrofer, krig och förhastad urban utveckling. Världsarvskonventionen genomsyras av globalt ansvar och internationell solidaritet. I och med konventionen skapades en lista på arv som ansåg särskilt viktiga att skydda och bevara för mänskligheten idag och för all framtid. Sverige skrev på konventionen 1985 och fick sitt första världsarv, Drottningholms slottsområde, upptaget på listan 1991.

Landet som besitter arvet måste själva ansöka om att upptas på listan och för att kunna ansöka måste landet ha undertecknat världsarvskonventionen. I dagsläget är västerländska arv överrepresenterade på listan och kulturarv långt fler än naturarven. I Unescos globala strategi framgår en strävan att skapa en jämnare och mer världstäckande lista.