Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Foto: Sara Appelgren 2015 © Region Gotland/Gotlands Museum

Aktuella projekt

I världsarvsarbetet ingår både samordning och strategiskt arbete kring bevarande och utveckling av Hansestaden Visby och samarbeta med andra världsarvsorganisationer, i och utanför Sverige. Det betyder att vi både håller i och medverkar i en rad projekt på hemmaplan och internationellt. 

Just nu pågår arbete med att ta fram en ny strategi och handlingsplan för Hansestaden Visby. Strategidelen antogs av regionfullmäktige i juni 2020. Handlingsplanen återstår och är tänkt att genomföras under 2020.

Här finns den antagna strategin: