Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotland får miljoner från europeiska socialfonden

Publicerad 2018-10-10 16:11
Gotland får 7,3 miljoner kronor från Europeiska socialfonden, ESF, för att bredda rekryteringen och locka nya grupper till jobben på ön.

Målet med projektet är att bredda kompetensen bland arbetsgivare så att de ser kompetensen och möjligheterna som personer på den gotländska arbetsmarknaden erbjuder. Kompetenshöjningen innebär ett synliggörande av de erfarenheter som utrikes födda och personer med funktionsnedsättning besitter och kan bidra med.

– Det är jätteroligt och viktigt att vi blivit beviljade de här pengarna, projektet kommer stärka Gotlands arbetsmarknad genom förbättrad matchning och ett lärande för anställda, säger regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin.

Projektet tar sitt avstamp i Region Gotlands strategiska plan för kompetensförsörjning 2017-2021.

– Om vi som arbetsgivare arbetar med inkludering blir vi attraktiva för fler. Det stärker Gotlands konkurrenskraft, säger Lena Celion, ledamot av regionstyrelsen och ledamot av Strukturfondspartnerskapet i Småland och Öarna.

Samverkan är viktig för projektet eftersom det handlar om att få människor i arbete. Förutom Region Gotland är många andra aktörer på den gotländska arbetsmarknaden med i projektet: ICA Maxi Stormarknad Visby, Gotlands Slagteri AB, Slitefabriken Cementa AB, Uniguide AB, Swedbank PayEx AB, Destination Gotland, Uppsala universitet Campus Gotland, COOP Forum Visby och Länsstyrelsen i Gotlands län. Även ett projekt om digitalisering inom äldreomsorgen på Gotland har beviljats 6,2 miljoner kronor. Totalt får Gotland alltså drygt 13 miljoner för kompetensutveckling.