Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

FVM HSF-chefsinformation 19.9.2018

Den 19 september deltog representanter från Stockholms ledning av programmet Framtidens vårdinformationsmiljö på HSF:s chefsdag.

- Det var ett stort engagemang för att höra mer om FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö. Kul att så många hade möjlighet att närvara! säger Fredrik Medin, chef för FVM-programmets kommunikation.

- Programmets syfte är att med nya IT-system skapa förutsättningar för effektiva arbetssätt inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting och Region Gotland, samt förmåga till regional nätverkssjukvård, säger Gunnar Ramstedt, chefläkare och IT-strateg.

I augusti påbörjades dialogen med de företag som kvalificerat sig att delta i upphandlingen av vårdstöd och vårdkontinuitetsstöd.

Framtidens vårdinformationsmiljö är en stor och viktig satsning. Målet är att möjliggöra patienters delaktighet och förenkla arbetet för alla medarbetare, med sammanhållna vårdkedjor där olika vårdgivare samverkar, utifrån gällande lagstiftning. Genom tillgång till anonymiserad, relevant och heltäckande data ska den nya miljön möjliggöra effektiv ledning och styrning av hälso- och sjukvården samt underlätta forskning.

- För att uppnå målen behöver våra arbetssätt förändras och det vi vill involvera alla våra medarbetare i, säger Gunilla Bryntesson, verksamhetschef för Service och diagnostik, som med överläkare Anna Levin och verksamhetsutvecklare Linda Eklund organiserar Gotlands del av programmets ”Transformation”.

Programmet beräknas pågå till 2022.

Här nedan finns ett arbetsplatsträffsmaterial som i korthet informerar om vad framtidens vårdinformationsmiljö innebär för dig som chef och för dina medarbetare, varför förändringen genomförs, och hur arbetet med en ny vårdinformationsmiljö förbereds.

Här finns ännu mer information för den intresserade:
https://www.vardgivarguiden.se/fvm där nyheter kontinuerligt publiceras.