Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Logga dina resvanor - chans att vinna elcykel

Publicerad 2018-10-09 15:33
Vilka vägar och transportslag väljer gotlänningarna när de tar sig till jobbet, skolan eller fritidsaktiviteter? Under två veckor i oktober kommer Region Gotland att be invånarna att dela med sig uppgifter om resvanor - och få chansen att vinna en elcykel.

Som ett underlag för planering av transportsystemet på Gotland genomför Region Gotland nu en stor resvaneundersökning. Resultatet kommer bland annat att användas som underlag tillsammans med det nya trafikförsörjningsprogram som är under arbete och kommer att redovisas för regionfullmäktige i december.

– Ju bättre kunskaper vi har om hur gotlänningarna förflyttar sig och vilka transportslag de föredrar desto mindre behöver vi sitta på kammaren och gissa. Oavsett om det gäller infrastrukturplanering eller kommande upphandlingar inom trafikområdet så är kunskaper om invånarnas beteende oerhört viktiga, säger Patric Ramberg, teknisk direktör.

Själva undersökningen genomförs under två veckor, mellan den 15 och 28 oktober. Region Gotland ber invånarna att dela med sig uppgifter om resvanor med hjälp av en ny app. Appen TRavelVU, som är skapad av konsultföretaget Trivector, samlar in information om vart du reser och med vilket färdmedel. Det går också att utläsa medelhastigheter, hur långa resorna är och vilka transportslag man använder till olika aktiviteter.

Rekryteringen inför undersökningen kommer att ske genom två metoder. Den ena där man ska nå ut till slumpmässigt utvalda personer över hela ön som får hem ett brev under veckan med ett erbjudande om att delta. Den andra är en öppen crowdsourcing där alla i åldern 16-84 år inbjuds att delta via bland annat sociala medier.

Alla som bidrar genom att dela med sig av sina resvanor kommer att ha möjlighet att tävla om en elcykel.