Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Visby lasarett kraftsamlar kring vård av svårt sjuka barn

Publicerad 2018-10-08 13:13
När ett akut sjukt barn behöver vård får ingenting gå fel. Den 5 oktober arrangerade Barn-gruppen på Anestesi och Operation en utbildningsdag i barntrauma. Deltagare var Visby lasaretts olika verksamheter.

- Intresset inför utbildningen var så stort att vi tvingades fördela de 80 platserna mellan lasarettets professioner och vårdenheter. Under det senaste året har vi hanterat flera svårt sjuka barn i olika åldrar och det får oss på lasarettet att fortsätta med utbildningssatsningar som ENPC, Barn HLR, arbete över klinikgränser genom strukturerade studiebesök samt hospiteringar, säger anestesisköterska Jenny Crotto. Hon sitter med i Barngruppen som planerat dagen i ett år.

På bilden ses f v: Föreläsarna Ulrika Sandvik (neurokirurg, sektionsansvarig barnneurokirurgi, Nya Karolinska Universitetssjukhus, NKS), Mats Savlid (kirurg Visby lasarett, VL), Tova Hannegård Hamrin (anestesiolog Barnanestesi NKS), Jan-Erik Crotto (anestesiolog VL) som även sitter i Barngruppen tillsammans med Jenny Crotto (anestesisjuksköterska VL), Anna Ekepil (operationssjuksköterska VL), Linda Mittonen (operations undersköterska VL), Katarina Nilsson Öhgren (anestesisjuksköterska VL) och Elisabeth Winterås (anestesisjuksköterska VL).