Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vinnarna av 2018 års upplaga av foto- och skrivtävlingarna i Världsarvsdagen

Världsarvsdagen för barn och ungdomar på Gotland är ett årligt återkommande evenemang som syftar till att uppmuntra gotländska elever att söka sin egen historia. I den ingår, bland annat, en fototävling och en skrivtävling. Nu är pristagarna utsedda!

Världsarvsstaden Visbys historia och arkitektur står i centrum för alla de aktiviteter som genomförs under Världsarvsdagens flagg.

Många skolklasser och elever har varit med i de skriv- och fototävlingar som har arrangerats.

Årets avslutning och prisutdelning äger rum i samband med invigningen av Visbydagen i morgon, lördagen den 6 oktober.
Men redan nu presenteras pristagarna, se länk nedan!
 

Vinnartexter 2018
Jurygruppen har bestått av Annika Eiranson,
svensklärare, och Fredrik Blomgren, Världsarvsdagen 2018.
 

Vinnarbilder 2018
Jurygruppen har bestått av Torbjörn Limé, konstnär, och Fredrik Blomgren, Världsarvsdagen 2018.
 

Pris till Årets lärare
Atheneskolans lärare Åza Löfstedt Carlsson har av Världsarvsdagen 2018 tilldelats priset Årets lärare.

Motivering:
Åza Löfstedt Carlsson inspirerar och uppmuntrar elever i den gotländska skolan att använda och bruka världsarvsstaden Visby som fond för ett kreativt skrivande som imponerar både genom ett utvecklat språk och ett innehåll som väcker läsarens intresse.