Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Boende för ensamkommande unga stänger

Publicerad 2018-10-03 16:31
Socialförvaltningen har beslutat att den 30 november stänga ett av två återstående boenden för ensamkommande ungdomar i Visby.

– Beslutet är ett led i att anpassa verksamheten efter det behov som finns i dag. Det kommer få ensamkommande ungdomar till Gotland samtidigt som många ungdomar är etablerade i det gotländska samhället och kan tillgodose sina egna behov, vilket gör att de flyttar från våra boenden, säger Christina Godarve, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen.

De ungdomar som bor på boendet i dag kommer att flyttas över till det andra boendet i Visby. Personalen kommer att följa med.

– När det gäller medarbetarna så pågår det samtidigt en omställning eftersom verksamheten krymper. När tidigare boenden för ensamkommande avvecklats har medarbetarna erbjudits andra arbeten inom socialförvaltningen, säger Christina Godarve.