Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Habiliteringen värd för nationell prioriteringskonferens

Publicerad 2018-10-03 10:40
Den 4-5 oktober samlar Habiliteringen i Region Gotland ett 50-tal deltagare från olika landsting och regioner i rådhuset på Visborg.

De ska i två dagar prata och diskutera prioriteringsarbete enligt ”Nationell modell för öppna prioriteringar”. Det är ett verktyg för prioriteringar inom habilitering, framtaget av Linköpings universitet. Modellen grundar sig på riksdagsbeslut om att förhållandevis mer resurser ska fördelas till effektiv vård till dem med stort behov av vård, förutsatt att det finns en rimlig relation mellan patientnytta och kostnad och att människovärdet respekteras.


- Habiliteringsverksamheterna runt om i landet står mitt uppe i arbetet med infria politikens mål med prioriteringsarbetet. Syftet med konferensen är erfarenhetsutbyte och diskussion kring att påbörja, genomföra, utveckla och implementera ett prioriteringsarbete inom habilitering, säger Ylva Rosvall, enhetschef för Habilitering, på bilden stående bakom skelettet Melvin tillsammans med övriga medarbetare.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan:

Föreningen Sveriges habiliteringschefer

Arbetsgruppen 3 R för prioriteringsarbete från habiliteringen i Västra Götalandsregionen

Stockholms läns landsting och Region Skåne

Prioriteringscentrum