Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Informationsdag om energi och miljö

Välkommen till ett frukostseminarium med meteorolog Martin Hedberg om energi- och miljöfrågor. Även paneldebatt med näringslivet, politiken och energi- och klimatrådgivningen.

Kom till Donnerska huset i Visby på tisdag, den 2 oktober, klockan 7.30 på frukostmingel. Klockan 8.00 börjar Martin Hedberg prata, därefter paneldebatt. Det är även ett eftermiddagsseminarium klockan 13.00.

Anmälan görs till Annica Wiman på annica@gotfire.se

Välkommen!