Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utbildning om problematiskt dataspelande

Den 27 september 2018 anordnade BarnSam tillsammans med Uppsala universitet Campus Gotland utbildning om problematiskt dataspelande. Åhörarna fick lyssna till forskaren Patrick Prax som bland annat berättade om de vanligaste dataspelen som ungdomar spelar, vad som skiljer gaming från gambling och vad vuxna som möter barn och unga som spelar för mycket kan göra. Utbildningen filmades så att den som inte hade möjlighet att delta kan se föreläsningen i efterhand.