Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Världsarvsforum 2018: Hur tar vi hand om världsarvet – tillsammans?

Världsarvsforum är en kreativ arena där allmänhet, verksamma och sakkunniga kan mötas kring olika världsarvsfrågor.

Vid årets världsarvsforum presenterar vi arbetet med att ta fram en ny strategi och handlingsplan för världsarvet. Vi håller också en workshop för att samla in idéer och synpunkter på hur våra visioner kan se ut. På plats finns både flera av oss som driver arbetet och skickliga processledare.

Tid: lördag 6 oktober, klockan 14:00–16:00
Plats: Sävesalen på Gotlands Museum Fornsalen (ingång Mellangatan 19)
 
Varmt välkommen att vara med! Vi bjuder på kaffe!