Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

El sistema finns nu på Gotland

Kulturskolan Gotland startar under hösten 2018 en El Sistema-verksamhet i Visby och Hemse. El sistema handlar om musikaliska möten med integration, demokrati, jämlikhet och mångfald som ledord.