Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
På bilden ses verksamhetsledaren Lisa Berg och pedagogen Helen Lydänge

Årets ekokommunpristagare hyllades

Ekokommunpriset 2017 går till Fenomenalen Science Center på Gotland för konceptet "Planetskötare". I går var det högtidlig prisutdelning i samband med fullmäktiges sammanträde.

Ekokommunpriset delas ut vartannat år till en arbetsplats inom Region Gotland som driver ett framgångsrikt miljöarbete. De senaste åren har stor vikt lagts vid att priset ska stimulera andra till engagemang och skapa intresse för systematiskt miljöarbete.

2017 års pris går till Fenomenalen för deras arbete med med att utbilda barn till ”Planetskötare” med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling som grund. Fenomenalen har bland annat genomfört en hållbarhetsfest med fokus på de 17 globala målen, gjort en pop-up-utställning, en kunskapspromenad, en workshop samt gett ut en bok, vars texter extra bred spridning tack vare ett samarbete med en av lokaltidningarna.

Regionstyrelsens motivering till priset löd: "För att med små medel skapat material, pedagogik och upplevelser inom konceptet ”Planetskötare” och därigenom på ett lustfyllt, spännande och intresseväckande sätt lyckats kommunicera FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling till både de egna besökarna och via smarta samarbeten också andra målgrupper".

Stort grattis till Fenomenalens fantastiska medarbetare! På bilden ses verksamhetsledaren Lisa Berg och pedagogen Helen Lydänge som tog emot priset på 10 000 kronor.