Kontakt

Kulturskolan
Besöksadress: Säves väg 10A, 621 46 Visby
Postadress: Kulturskolan Gotland, 621 82 Visby

Expedition
Telefon: 0498-26 94 82
E-post: kulturskolan@gotland.se

Kulturskolechef
Hans-Åke Norrby
Telefon: 0498-26 94 83
E-post: hans-ake.norrby@gotland.se

Kulturskolan finns på facebook:
www.facebook.com/kulturskolan.gotland

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Integration genom kultur

Våra avgiftsfria grupper som startar (eller fortsätter) hösten 2020:

Dans & Rörelse - som brobyggare, en väg för kommunikation och gemenskap. Kurs för ungdomar, nybörjare, i Kulturskolans lokaler i Visby. Dans, dansfilm och lite prat.

Gitarr - Gitarrspel i grupp för högstadie- och gymnasieelever på Kulturskolan i Visby.

Piano - Pianospel i grupp för högstadie- och gymnasieelever på Kulturskolan i Visby, tisdagar kl. 16:00-17:00 i sal 2107.

El Sistema  Vi provar ett nytt arbetssätt för tre lågstadieklasser på Gråboskolan och Högbyskolan (blåsorkester, rytmik, körsång). Vill du veta mer om vad El Sistema är, kan du gå in på www.elsistema.se.

Bild & Form – Kurs för högstadie- och gymnasieelever i Kulturskolans lokaler i Visby. Här får du träffa ungdomar i din ålder från olika kulturer. Tillsammans arbetar vi med olika uttrycksätt och fördjupar våra kunskaper i olika tekniker.


För mer information kontakta Ylva Hammar:
Tel: 0707-88 81 36    Mail: ylva.hammar@gotland.se

Du kan söka våra kurser via länken härunder. Du får då en bekräftelse på att anmälan har kommit in. Om du behöver hjälp går det också att ringa expeditionen på tel. 0498-26 94 82.

Välkommen med din ansökan!

Gör din anmälan här