Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på tre kajaker i vatten

Nu kan du med företag inom naturturism söka mikrostöd

Publicerad 2018-09-12 09:31
Stödet riktar sig till små företag inom naturturism som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder. Målet är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som arbetar med hållbara naturupplevelser över hela landet.

Det nya mikrostödet går att söka om du har en årlig omsättning på mellan 500 000 och 3 miljoner kronor.

Du kan söka stöd på 15 000-50 000 kronor vilket motsvarar hälften av vad ditt projekt kostar totalt. Resten betalar ditt företag.

Ansökan är öppen till och med den 19 april 2019. Samtliga insatser ska vara genomförda senast den 30 november 2019.

Är du intresserad, ta kontakt med besöksnäringsstrateg Karin Winsnes för en första dialog och intresseanmälan. Därefter görs ansökan och redovisning via webbformuläret Min ansökan på Tillväxtverkets hemsida. 

Karin Winsnes
Region Gotland
0498-201703
karin.winsnes@gotland.se