Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Foto på när ledningen pratar med de strejkande.

Ledningen mötte de strejkande på daglig verksamhet

Publicerad 2018-09-03 08:24
Det trettiotal personer inom daglig verksamhet som strejkade i förra veckan har nu gått tillbaks till sina arbeten. De tycker att de har blivit lyssnade på men är ännu inte nöjda.