Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Påminnelse om att skicka in ansökan

Publicerad 2018-09-10 09:52

Klart Vatten har nyligen skickat en sista uppmaning om att skicka in ansökan till fastighetsägare i socknarna Akebäck, Atlingbo, Viklau, Sundre, Hamra, Vamlingbo och Hangvar-Ihre. Det har nu gått 2 år sedan dessa socknar fick sitt första informationsutskick från Klart Vatten. Under slutet av september 2018 kommer tillsynsbesök att ske på de fastigheter som inte skickat in ansökan om förbättringsåtgärder på sina avlopp eller inkommit med annan relevant information. Efter tillsynsbesök kan förbud mot utsläpp av avloppsvatten komma att utfärdas om avloppsanläggningen inte uppfyller dagens krav på rening.