Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillfällig ändring på kollektivtrafiken linje 4

Publicerad 2018-09-10 09:06
En ombyggnation på S:t Göransgatan i Visby gör att busshållplatsen Tott Hotell på linje 4 inte kommer att kunna användas just nu. Busshållplatsen är åter i bruk den 29 september.