Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Valet genomförs även om det blir strömavbrott

Publicerad 2018-09-07 14:40
Valet på söndag kommer förstås att kunna genomföras, även om det skulle inträffa strömavbrott på ön. Valarbetet är analogt/pappersbaserat och kommer att genomföras som planerat även om det skulle råka bli störningar i elförsörjningen.

- Alla ordföranden i valdistrikten har blivit uppmanade att se till att det finns alternativa ljuskällor i vallokalerna, säger Jenny Melin på Region Gotlands valkansli. All rösträkning sker manuellt och rapporteringen av resultatet till länsstyrelsen sker via telefon. Ingenting i valarbetet sker digitalt och genom att se till att vi har ljus och ficklampor så kan vi arbeta, räkna och rapportera.

Geab har också lovat valkansliet att inget planerat arbete som kan medföra strömavbrott, ska genomföras på söndagen.