Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regeringsbrev om torkans konsekvenser

Publicerad 2018-09-07 13:25
I dag skriver Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län och LRF Gotland i ett gemensamt brev till regeringen att Gotland är extra drabbat av försommarens och sommarens torka.

Det gotländska lantbruket står inför ökade kostnader på över en miljard kronor. Det nationella krispaketet, tillsammans med insatser som  görs på Gotland, räcker inte. I brevet framhålls behovet av särskilda insatser från den nationella nivån för att behålla den viktiga produktionen och fortsätta det regionala utvecklingsarbetet.