Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Konst i värn

Publicerad 2018-09-05 14:27
Noaks ark, en skulpturgrupp av Evert Lindfors, har flyttat in i ett skyddsvärn vid Visby strandpromenad. Välkommen till invigningen av ett möte mellan konst och militär historia.

Dag och tid: Fredagen den 14 september klockan 15.00.
Plats: Almedalen, skyddsvärnet intill parkeringen vid Kruttornet.

Öppnandet invigs av:

Björn Ahlsén, kulturstrateg, Region Gotland.

Annika Svahnström, fil. kand. tidigare journalist och diplomat.

Berit Ångman Svedjemo, intendent för Region Gotlands konstsamling vid Gotlands Museum.

Arrangör: Region Gotland i samarbete med Gotlands Museum.