Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från våren 2017 då de nya AT-läkarna gick sin introduktionsvecka.

Gotland rankas högt av AT-läkare

Publicerad 2018-09-05 14:00
I rankingen av AT-orter, som genomförs årligen av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF), ligger Gotland kvar på en stabil elfte plats. I år rankas utbildningsblocket på de gotländska vårdcentralerna bland de högsta i landet, på en andra plats.

Frukten av gediget arbete av engagerade handledare och AT-läkare

– Gotlands 11:e plats i AT-rankingen är ett gott bevis på att vi håller en god kvalitet på vår AT-utbildning. I positiv bemärkelse sticker allmänmedicin-blocket ut. Där är vi bäst i landet när man väger ihop snittbetygen för introduktion, handledning, medicinsk utbildning och kollegialt stöd. 5,8 av 6 poäng, säger Jens Eriksson, specialistläkare och AT-chef inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ett sammanvägt betyg på 5,7 innebär för Gotland plats 2 bland landets bästa allmänmedicinplaceringar, konstaterar han.

- Vi behöver fortsatt arbeta kring introduktion, handledning och en del fall formell medicinsk utbildning för att ytterligare utveckla och förbättra vår AT-utbildning. Det är glädjande att se att våra AT-läkare uttrycker att de får ett gott kollegialt stöd i alla verksamheter och att alla skulle rekommendera Gotland som AT-ort, säger Jens Eriksson.

AT-rankning – nationell mätning som görs varje år

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) genomför varje år en ranking av landets sjukhus med utgångspunkt i hur AT-tjänstgöringen upplevs av föreningens medlemmar. Rankingen baseras på enkätsvar från medlemmarna som genomför eller nyligen avslutat AT.