Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ny aktör vill bygga studentlägenheter

Publicerad 2018-09-05 12:16
Tre av Visbys ”gluggtomter” kan ge upp omkring 150 studentlägenheter. I går träffades Region Gotland och fastighetsbolaget K2A för att diskutera en gemensam avsiktsförklaring.

Uppsala universitet Campus Gotland växer stadigt med omkring 100 campusstudenter per år och behovet av studentlägenheter är stort i Visby. I går träffades Region Gotland och Svenska Studenthus, ett dotterbolag till K2A, för att diskutera en gemensam avsiktsförklaring som kan ge omkring 150 nya studentlägenheter i Visby.

– Det är jätteviktigt både för universitetet och för Gotlands utveckling att våra studenter har någonstans att bo. Att en ny aktör vill bygga i Visby är förstås jätteroligt och Region Gotland ska göra vad vi kan för att få fram byggbar mark, säger regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin.

– Vi tror på Visby som studieort och vårt koncept med yteffektiva lägenheter passar bra in på marknaden här. Vi etablerar oss gärna i Visby, säger Johan Knaust, VD K2A.  

Fastighetsbolaget Svenska Studenthus är en del av K2A-koncernen och bygger studentlägenheter för egen förvaltning på utvalda universitets- och högskoleorter – men ännu inte på Gotland.