Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bara svenskt kött i ny upphandling

Publicerad 2018-09-05 11:37
Det nya livsmedelsavtal som träder i kraft i oktober innebär att andelen svenskt färskt kött, potatis och rotfrukter ökar till 100 procent. Ungefär hälften av kött och färs blir gotländskt.

Regionstyrelsens arbetsutskott fick i går information om den nyligen avslutade upphandlingen av kött, chark, potatis och rotfrukter samt frukt och grönt. Det är två lokala grossister, Keges och Gotlandsspecialisten, som lämnat de vinnande anbuden och genom att ställa krav på bland annat djurskydd kommer den redan höga andelen svenskt färskt kött att öka till 100 procent. Även potatis och rotfrukter blir 100 procent svenska. Ursprungsland för frukt och grönt varierar kraftigt med säsong. Andelen ekologiska produkter kommer också att öka. För kött och charkprodukter har krav på djurskydd ställts, exempelvis ingen antibiotika utan veterinärsinrådan.

– Varje dag serverar vi 11 000 måltider i våra verksamheter och det känns fantastiskt att vi kan erbjuda svenska och gotländska produkter av hög kvalitet. Att vi dessutom kan fortsätta att handla från lokala leverantörer är också betydelsefullt, säger regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin.

Både Keges och Gotlandsspecialisten är leverantörer även i nuvarande avtal. Keges fortsätter att leverera allt färskt kött och färska köttprodukter och Gotlandsspecialisten fortsätter att leverera frukt och grönt men tar också över potatis och rotfrukter från Keges.