Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från möte med daglig verksamhet

Ledningen mötte de strejkande på daglig verksamhet

Publicerad 2018-09-03 13:48
Det trettiotal personer inom daglig verksamhet som strejkade i förra veckan har nu gått tillbaks till sina arbeten. De tycker att de har blivit lyssnade på men är ännu inte nöjda.
- Vi tycker att det är orättvist, säger Frida Larsson, talesperson för de strejkande.

De personer som finns inom daglig verksamhet i Region Gotland har i grunden en aktivitetsersättning eller tillfällig sjukpenning från försäkringskassan. Utöver det får de 45 kronor om dagen i habiliteringsersättning när de deltar i daglig verksamhet. Många av dem är ute på gotländska arbetsplatser och jobbar.

Under förra veckan beslutade sig ett trettiotal av dem för att strejka eftersom de tycker att habiliteringsersättning är för låg. På fredagen bjöd socialdirektör Marica Gardell och socialnämndens ordförande Håkan Ericsson in till ett möte med de strejkande.

- Vi ville lyssna på vad de hade att säga och förklara varför ersättningen ser ut som den gör, säger Marica Gardell, som nu kommer att titta vidare på förutsättningarna för att förändra ersättningen.

Håkan Ericsson var nöjd efter mötet och tänker jobba vidare med frågan.

- Vi kan ju inte lova något, men de gav många argument för att vi måste undersöka hur vi till nästa år ska få fram pengar för att höja ersättningen, när de jobbar på sin dagliga verksamhet, säger Håkan Ericsson.​

Storleken på ersättning till personer som jobbar inom daglig verksamhet ser olika ut i olika kommuner. En del kommuner betalar inte ut någon ersättning alls medan andra kommuner betalar ut mer än vad Gotland gör.