Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på skarvsladdsdosa

Risk för störningar i elförsörjningen på Gotland under helgen

Publicerad 2018-08-31 13:47
Elbolaget Geab arbetar med teknikutbyte för att långsiktigt säkra och trygga elförsörjningen på Gotland. Denna helg, 1-2 september, kommer några kritiska arbeten att genomföras och det är stor risk för störningar i elförsörjningen.

GEAB:s arbete med teknikutbyte vid kraftstationen i Ygne fortsätter för att långsiktigt säkra och trygga elförsörjningen på Gotland. Arbetet beräknas pågå till vecka 39 (slutet av september).

Fram till den 15 september och framför allt helgen den 1-2 september kommer några kritiska arbeten att genomföras och det är då större risk för störningar i elförsörjningen.

Eventuella avbrott kan ge störningar i Region Gotlands verksamheter men viktiga samhällsfunktioner som Visby lasarett och räddningstjänsten har egen elförsörjning i form av reservkraft.

Elavbrotten kan också medföra störningar på elektronisk kommunikation (telefon och IT).

Under ett elavbrott rekommenderas att du lyssnar på Radio Gotland (100,2 Mhz) för att få uppdaterad information. Du kan också få mer information via GEAB:s hemsida. Där kan du även anmäla dig för att få information via sms. https://gotlandsenergi.se/kundservice/stromavbrott

Här hittar du mer information om hur du kan förbereda dig och hantera längre elstörningar:

Krisinformation från Svenska myndigheter: www.krisinformation.se

Din säkerhet: www.dinsakerhet.se

Region Gotlands sida om din krisberedskap www.gotland.se/95335  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB): www.msb.se

Inför det kommande teknikbytet har Region Gotland  samverkat med GEAB, länsstyrelsen Gotland och andra berörda myndigheter.