Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utbyggnad av dagvattenledningar i Ljugarn

Publicerad 2018-08-31 11:11
Region Gotland kommer under mitten av september 2018 påbörja att bygga ut det kommunala dagvattennätet, samt lägga om delar av befintligt vatten och spillvattennät längs med Kärleksstigen och Bollängsvägen i Ljugarn. VA-arbetena är planerade att pågå fram till mitten på december.