Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Wisbygymnasiets elever teambuildar under läsårskick-offen

Plask och teambuildinguppgifter präglade WG-dagen

Publicerad 2018-08-30 17:23
För fjärde året i rad genomförde Wisbygymnasiet en gemensam läsårs-kickoff kallad WG-dagen torsdagen den 30 augusti.

På plats i Tallunden i Visby samlades drygt 1500 elever för gemensamma aktiviteter under lekfulla former. Syftet med WG-dagen är att bygga gemenskap och lära känna varandra närmare.