Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

En dag om hållbara transporter

Länsstyrelsen tillsammans med Region Gotland och projektet Fossilfri Framfart bjuder in till en dag om hållbara transporter den 5 september i Ljusgården, se bifogad inbjudan och program.

Under dagen är företag inom transportbranschen speciellt inbjudna, även de som arbetar med att upphandla transporter.

På kvällen är det mer inriktat på transporter för privatpersoner. Då kommer det också finnas möjlighet till provkörning av olika fossilbränslefria fordon, såsom el- och gasbilar samt elcyklar.

Välkomna!