Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vill du vara med i vår referensgrupp kring tillgängliga lärmiljöer?

Nu söker vi söker dig som har egen erfarenhet av hinder i skolmiljön och är intresserad av att vara med i en referensgrupp kopplad till Region Gotlands pågående arbete med tillgängliga lärmiljöer.