Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dags för medborgarundersökning

Publicerad 2018-08-29 09:54
Vad tycker gotlänningarna om Region Gotland och dess verksamheter? I början av september kommer en medborgarundersökning att genomföras på Gotland. Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som skickar ut den, på uppdrag av Region Gotland. 1200 kommer att få undersökningen per post.

I Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning får medborgare tycka till om sin kommun/region och dess verksamheter.

Medborgarna betygsätter följande tre områden:

  • Nöjd-Medborgar-Index, invånarnas betyg på kommunens verksamhet
  • Nöjd-Region-Index, invånarnas betyg att bo och leva i kommunen
  • Nöjd-Inflytande-Index, invånarnas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut

SCB genomför undersökningen en gång per år, på hösten, med samma frågor för alla deltagande kommuner. Till kommuner av Region Gotlands storlek ställs frågorna till ett urval på 1200 personer i åldrarna 18–84 år. Sedan 2016 genomförs undersökningen vartannat år på Gotland. Nu, i september 2018, är det alltså dags för en ny medborgarundersökning.

Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande, är mycket positiv till att undersökningen genomförs:

- Region Gotlands verksamheter är till för gotlänningarna. För att möta både behoven och de krav och förväntningar som finns på oss är dialogen med medborgarna avgörande. Ett sätt att få synpunkter är via medborgarundersökningen vi genomför vartannat år, säger Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande. 

Regiondirektör Peter Lindvall ser också fram emot undersökningen och att få jobba vidare med resultatet:

- Region Gotlands verksamheter finns i gotlänningarnas vardag varje dag året om. För att vi ska kunna förbättra oss och utvecklas är det avgörande att vi lyssnar på dem vi finns till för. I medborgarundersökningen får vi inspel på hur det är att bo och leva på Gotland men också hur medborgaren uppfattar hur vi sköter vårt uppdrag.