Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Detta händer efter ett val

Efter att alla röster räknats och mandaten fördelats håller det nya regionfullmäktige sitt första sammanträde. Den nya mandatperioden omfattar fyra år, det vill säga 2018-2022.

Eftersom den nya ordförande i fullmäktige ännu inte är vald så öppnar ålderspresidenten (den äldsta valda) sammanträdet. Under ålderspresidentens ordförandeskap väljs ordföranden, samt 1:e och 2:e vice ordföranden, i regionfullmäktige för den kommande mandatperioden. Dessa utgör fullmäktiges presidium och sedan de valts tillträder de omgående och tar därmed över sammanträdet.

Nästa punkt är att välja en ny regionstyrelse. Först väljer fullmäktige ledamöter och ersättare, därefter ordförande samt 1:e och 2:e vice.

Därefter utses regionråd och oppositionsråd. Slutligen utser regionfullmäktige en valberedning som får i uppdrag att ta fram kandidater till de nya nämnderna.                 

På eftermiddagen samma dag sammanträder den nya regionstyrelsen för första gången.

Utifrån valberedningens förslag utser regionfullmäktige ordförande, ledamöter och ersättare i de övriga nämnderna. Dessa tillträder efter årsskiftet.

Sidan uppdaterad: 18 mars 2019
Ansvarig för sidan: Tomas Ängshammar

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?