Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionarkivet har stängt för besök vecka 29-30

Under perioden 16-27 juli har regionarkivet i Visby stängt för besök.

Regionarkivet handlägger dock ärenden som inkommer via telefon, e-post och brev så snart vi kan. Adresser och telefonnummer hittar du under "Kontakta oss".

Trevlig sommar!