Kontakt

Infoteket på Vuxenutbildningen
Telefon: 070-083 24 23
E-post: infoteket@edu.gotland.se

Öppet måndag 10-16, tisdag 8-14
onsdag 8-16, torsdag 8-16, fredag 8-12

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Låneregler

Lånekort

  • Nya låntagare registrerar sig i lånedisken
  • Lånekort för Gotlands övriga bibliotek gäller även hos oss

Lånevillkor

  • Lånetiden är tre veckor på större delen av vårt material
  • Du kan förlänga lån i lånedisken eller via bibliotekskatalogen  med hjälp av personnummer och PIN-kod som du får av oss. När du är inloggad kan du byta till en personlig PIN-kod
  • Återlämna böcker i boxen vid lånedisken eller boxen strax utanför biblioteket

Påminnelser

  • När lånetiden närmar sig sitt slut får du en övertidsvarning via e-post eller i Itslearning
  • Vi har inga förseningsavgifter, men du blir stoppad och ersättningskyldig om du inte återlämnar böcker efter påminnelse