Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillfälligt längre väntetider hos regionupplysningen

Publicerad 2018-07-04 14:13
Regionupplysningen har tillfälligt färre medarbetare på plats och det kan därför ta något längre tid att nå regionens växel på telefonnummer 0498-26 90 00. Vi ber om överseende för detta. Vi tar emot ditt samtal så snart vi kan.